Kardiolog

dr n. med. Ireneusz Jedliński

Specjalizacja: kardiolog internista

Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca. Bogate doświadczenie szpitalne oraz ambulatoryjne pozwala na podjęcie trafnych rozpoznań oraz decyzji terapeutycznych. W ramach praktyki wykonywana jest kompleksowa diagnostyka kardiologiczna: echo serca, testy wysiłkowe, echo przezprzełykowe, stress echo, badania holterowskie (EKG, ciśnieniowe).

Zakres konsultacji:
Diagnostyka i leczenie choroby wieńcowej (po zawale, stenty)
Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca
Diagnostyka i leczenie nadciśnienie tętniczego
Kwalifikacja do koronarografii oraz plastyki naczyń wieńcowych
Klasyfikacja do wszczepienia stymulatora ICD, układy resynchronizujące
Kwalifikacja do leczenie inwazyjnego wad serca (PFO, ASD II, zastawka aortalna).
Ocena kardiologiczna przed zabiegami operacyjnym i zgoda na znieczulenia.