Polityka Prywatnośći

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest MAXIMED Kamila Tomczak Anna Głowińska Malwina Maria Szafryna spółka cywilna z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Średniej 37G/16 adres e-mail: maximed.gabinety@wp.pl, numer NIP: 7662000600 .

Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Państwa dane będą przetwarzane w celu przedstawienia na Pani/Pana wyraźną prośbę informacji o ofercie MAXIMED Kamila Tomczak Anna Głowińska Malwina Maria Szafryna spółka cywilna, procedury rejestracji na wizytę-ustalenia, zmiany, odwołania wizyty lub w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia medycznego. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h .

Przetwarzane będą Pana/Pani dane osobowe zwykłe, a także dane dotyczące stanu zdrowia, jednak jedynie w zakresie, który konieczny jest dla udzielenia informacji o ofercie MAXIMED Kamila Tomczak Anna Głowińska Malwina Maria Szafryna Spółka cywilna, procedury rejestracji na wizytę-ustalenia, zmiany, odwołania wizyty lub w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń medycznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wynikającego z Pana/Pani maila ( za pośrednictwem formularza kontaktowego) – celu polegającego na przekazaniu informacji o ofercie MAXIMED Kamila Tomczak Anna Głowińska Malwina Maria Szafryna spółka cywilna, procedury rejestracji na wizytę-ustalenia, zmiany, odwołania wizyty lub w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia medycznego, a ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania powyższego. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.